Showing all 3 results

ยางบวมน้ำ

ยางบวมน้ำ หรือ Hydrophilic Swelling Waterstop เป็น waterstop ชนิดบวมน้ำ ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับการปิดผนึกข้อต่อคอนกรีตในการก่อสร้าง เมื่อตัวยางบวมน้ำสัมผัสกับน้ำจะดูดและขยายตัวขึ้น เพื่ออุดช่องว่างหรือโพร่งต่างๆ ที่มีโอกาสในการรั่วซึม เช่น บ่อปลา บ่อน้ำ อุโมงค์ ระหว่างผนังและพื้นในสระน้ำ หรือ แทงค์น้ำดื่ม เป็นต้น