Showing 1–12 of 17 results

วอเตอร์สต๊อป แบบ A (มีรูตรงกลาง)

วอเตอร์สต๊อป แบบ A (มีรูตรงกลาง) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายในพื้นที่บริเวณที่มีการสั้นสะเทือนในรอยต่อของคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก วอเตอร์สต๊อปมีความยืดหยุ่นตัวได้ดี โดยมีแกนปุ่มกลางที่ช่วยในการกระจายน้ำหนักของแรงสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถขยับตัวไปมาได้เล็กน้อยเมื่อรอยต่อขยับ นิยมใช้ติดตั้งบริเวณห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ เขื่อน คลองส่งน้ำ ผนังอาคารดาดฟ้า บ่อน้ำ บ่อปลาขนาดใหญ่ บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ บ่อลิฟท์ เป็นต้น