ติดต่อLINE

PVC Waterstop A12a 12 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มิลลิเมตร (25 เมตร)

฿0.00

– PVC Waterstop A12a 12 นิ้ว 3 ปุ่ม มีขนาดของความกว้าง (W) 300 มิลลิเมตร
– ความหนา (t) มีขนาด 5 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 12 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่มกลาง (CB) มีขนาด 20 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องกลาง (H) มีขนาด 12 มิลลิเมตร
PVC วอเตอร์สต๊อป A12a 12 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มม. ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร