PVC Waterstop A9a 9 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มิลลิเมตร (25 เมตร) 

฿0.00

– PVC Waterstop A9a 9 นิ้ว 3 ปุ่ม มีความกว้าง (W) 230 มิลลิเมตร
– ความหนา (t) มีขนาด 5 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 11 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่มกลาง (CB) มีขนาด 20 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องกลาง (H) มีขนาด 10 มิลลิเมตร
– PVC วอเตอร์สต๊อป A9a 9 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มม. ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร

Compare