PVC Waterstop B8b 8 นิ้ว 2 ปุ่ม หนา 9.5 มิลลิเมตร (25 เมตร)

฿0.00

– PVC Waterstop B8b ขนาด 8 นิ้ว 2 ปุ่ม มีความกว้าง (W) 203 มิลลิเมตร
– ความหนา (t) มีขนาด 9.5 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 19 มิลลิเมตร
PVC วอเตอร์สต๊อป B8b 8 นิ้ว 2 ปุ่ม หนา 9.5 มม. ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร

Compare