มุมกระจายแสง ของโคมไฮเบย์ คืออะไร

มุมกระจายแสง ของโคมไฮเบย์ คืออะไร

ไขข้อสงสัยสำหรับเจ้าของโรงงานที่ต้องการความสว่างอย่างทั่วถึง แต่อย่างแรกเราต้องมาศึกษาก่อนว่า โคมไฮเบย์นั้นมี มุมกระจายแสงเป็นอย่างไร หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Beam Angle มีคุณสมบัติคือ ค่าที่บ่งบอกว่า มีมุมกระจายแสงได้กว้างเท่าไหร่ ยิ่งมีค่ามากเท่าไร ยิ่งมีมุมกระจายแสงได้กว้างมากขึ้น

ระบบของแสงสว่างที่มีความเหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัยสถานที่ทำงาน รวมถึงโรงงาน คลังสินค้านั้น ล้วนเป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคน การออกแบบแสงสว่างนั้น ไม่ได้ถูกเจาะจงถึงความเข้มของแสงสว่าง (ค่า lux) หรือประสิทธิภาพของหลอดไฟ LEDเท่านั้น  แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง มุมองศาการกระจายแสงของหลอดไฟ หรือ Beam Angle ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการออกแบบระบบแสงสว่าง ซึ่งบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักมุมองศาของ โคมไฟไฮเบย์ และค้นหามุมองศาที่เหมาะสม รวมถึงแจกแจงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย หากเลือกใช้ โคมไฮเบย์ ที่มีมุมองศาหรือมุมกระจายแสงไม่สอดคล้องกับหน้างานจริง

มุมองศาของแสงคืออะไร?

มุมองศาของแสง (Beam Angle) คือความกว้างของแสงที่ถูกกระจายหรือเปล่งแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใดแหล่งกำเนิดแสงหนึ่ง และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาจนึกถึงแสงสว่างจากเทียนไขหรือหลอดไส้ที่เปล่งแสงออกมารอบทิศทาง กล่าวคือเทียนไขหรือหลอดไส้นี้มีมุมองศาของแสงที่ 360 องศานั่นเอง

หากลำแสงเป็นมุมแคบ จะทำให้มีการโฟกัสที่เห็นเด่นชัด ในขณะที่ ลำแสงมุมกว้าง จะทำให้ลำแสงมีพื้นที่กว้างมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็น ไฮเบย์ แสงจะพึ่งสู่พื้นซึ่งต้องคำนวนจากความสูงของโรงงานด้วย

มุมองศาของหลอด LED หรือ Beam Angle วัดได้อย่างไร?

มุมองศา Beam Angle ของ โคมไฟทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโคมไฮเบย์ LED โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED การกำหนดมุมองศาของโคมไฟเหล่านี้ จะถูกวัดจากมุมองศาความกว้างของลำแสงที่ปล่อยออกมาจากโคมด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน และกำหนดให้มุมองศาของโคมไฟ (Beam angle) นี้สิ้นสุดเมื่อความเข้มของแสงจากกึ่งกลางของโคมไฟ จุดที่มีความเข้มของแสงสูงสุด แผ่ออกไปจนเหลือความเข้มของแสงเพียงครึ่งหนึ่งหรือ 50% หรือที่เรียกว่า วิธีการวัด Beam angle แบบ full width at half maximum (FWHM) โดยจะให้โคมไฟมีความเข้มของการส่องสว่างได้เต็มที่ 100% เท่านั้น ในส่วนของความเข้มแสงส่วนที่เหลือที่มีค่าต่ำกว่า 50% จะถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า Spill Light และจะไม่ถูกรวมอยู่ในการเรียกว่าเป็นมุมองศา หรือ Beam Angel ของโคมไฟแอลอีดี

หากเราต้องการจะดูความกว้างของมุมแสงทั้งหมดที่โคมไฟสามารถกระจายได้ จะต้องดูด้วยค่าที่เรียกว่า Field Angle ซึ่งคือความกว้างของมุมกระจายแสงจะอยู่ในช่วงความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 10%

Beam angle = ความกว้างของมุมกระจายแสงที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 50%

Field Angle = ความกว้างของมุมกระจายแสงที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 10%

อย่างอย่างการกระจายแสงของโคมไฮเบย์

ไฮเบย์ หากลำแสงเป็นมุมแคบ จะทำให้มีการโฟกัสที่เห็นเด่นชัด ในขณะที่ ลำแสงมุมกว้าง จะทำให้ลำแสงมีพื้นที่กว้างมากขึ้น เราสามารถดูได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้ แล้วจะเข้าใจหลักการกระจายแสงของ โคมไฮเบย์

https://www.ไฮเบย์.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *