เปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยตัวเอง ที่บ้าน ไม่ง้อช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟ-ด้วยตัวเอง-ที่บ้าน-ไม่ง้อช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยตัวเอง ที่บ้าน ไม่ง้อช่าง

การเปลี่ยน หลอดไฟ ในบ้านด้วยตัวเองเป็นกระบวนการที่ไม่ยากเกินความสามารถ เมื่อคุณตรวจสอบและพบสาเหตุว่าปัญหามาจากหลอดไฟเสีย เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านได้ด้วยตัวเองแล้ว

ขั้นแรกในการเปลี่ยน หลอดไฟ คือเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย แค่บันไดพับสำหรับใช้ในการเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดานห้องหรือบริเวณที่สูง นอกจากนี้ควรมีไขควงเพื่อขันเพิ่มความแน่นหนา และสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันไฟฟ้าขณะเปลี่ยน หลอดไฟ ในบ้านเพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนถัดไปคือวิธีการเปลี่ยน หลอดไฟ ตามรูปแบบของหลอดไฟแต่ละชนิด มี หลอดไฟ แบบขาทั่วไป ขาสปริง สตาร์ทเตอร์ และบัลลาสต์ ขั้นตอนของแต่ละรูปแบบดังนี้

 1. เปลี่ยนหลอดไฟแบบขาทั่วไป:

 • หมุนเกลียวหลอดไฟเพื่อปลดล็อกให้หลอดไฟหลุดลงมา
 • ดึงหลอดไฟที่เสียออกจากล็อก
 • นำหลอดไฟใหม่ขึ้นไปใส่และหมุนเกลียวให้ล็อก
 1. เปลี่ยนหลอดไฟแบบขาสปริง:

 • หมุนเกลียวเพื่อปลดล็อก
 • ดึงขาหนึ่งของหลอดไฟออกจากล็อก
 • นำหลอดไฟใหม่ขึ้นไปและนำขาทั้งสองข้างของหลอดไฟเข้าล็อก
 • หมุนเพื่อล็อกให้แน่น
 1. เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ (หลอดไฟ led จะไม่มีสตาร์ทเตอร์)

 • หมุนสตาร์ทเตอร์เพื่อปลดล็อกจากล็อก
 • ปลดล็อกสตาร์ทเตอร์และดึงมาลง
 • ใส่สตาร์ทเตอร์ใหม่โดยเสียบขั้วในช่องเดิมและหมุนให้แน่น
 1. เปลี่ยนบัลลาสต์: (หลอดไฟ led จะไม่มีบัลลาสต์)

 • ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนบัลลาสต์ ต้องปิดสวิตช์ไฟเสมอเพื่อความปลอดภัย
 • หลังจากปิดสวิตช์ไฟแล้ว เริ่มต้นด้วยการถอดฝาครอบออก
 • ใช้ไขควงเพื่อถอดขั้วต่อบัลลาสต์
 • นำบัลลาสต์ใหม่ใส่เข้าไปและต่อขั้วสายไฟเข้าไปในช่องเดิม
 • ขันให้แน่นและใส่ฝาครอบลงไป
 • ทดสอบเปิดสวิตช์ว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วใช้งานได้ปกติ

หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดไฟใหม่ ตรวจสอบว่าหลอดไฟหมุน สตาร์ทเตอร์แน่นและบัลลาสต์ถูกต้อง หากทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย จึงสามารถเปิดสวิตช์ไฟเพื่อทดสอบการทำงานได้

การเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านไม่ยากเลย ยิ่งเป็น หลอดไฟ led ยิ่งง่าย และคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปจ้างช่าง แต่ควรทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและคนในบ้าน หากคุณมีความไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในการเปลี่ยนหลอดไฟ ควรหาคำแนะนำเพิ่มเติมจากช่างซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและคำแนะนำที่ให้มาก่อนหน้านี้ คุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านได้ด้วยตัวเองและประหยัดเงินจ้างช่างได้อีกด้วย

 

Rich แสงแห่งคุณภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *